Ledenservice

De voordelen van je lidmaatschap bij de afdeling Diabeteszorg zijn:

  • vier maal per jaar het tijdschrift Diabetes Pro;
  • korting op het tweejaarlijkse congres van V&VN Diabeteszorg;
  • netwerken voor uitwisseling van kennis en ervaringen met collega’s;
  • digitale nieuwsbrief met allerhande vakinformatie;
  • sterk gereduceerde prijzen voor beroepsinhoudelijke bij- en nascholingen;
  • inspraak op het beleid van V&VN Diabeteszorg tijdens de afdelingsvergaderingen
  • V&VN Diabeteszorg is lid van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), en daardoor direct en indirect in het hele Nederlandse diabetesveld in nationale en internationale diabetesgremia vertegenwoordigd.  Hier vindt u de kennisbank, Diabetes Pro en de digitale nieuwsbrief