LET OP!

Deze week ontvingen veel van onze leden van Health Investment een bericht over regioscholingen in het najaar. V&VN Diabeteszorg vindt het een goede zaak dat er ruime kansen geboden worden om ons vak bij te houden. Maar let op: dit betreft niet de regioscholingen van V&VN Diabeteszorg. Onze scholingscommissie is druk bezig met wederom een actueel en interessant programma, dus houd de digitale nieuwsbrief, Diabetes Pro en je mail in de gaten.

Graag zien we je ook al vast op 4 juni op de Kennisdag ‘Diabetes (ergens) anders’

GEZOCHT!

leden voor de scholings commissie.

Wil jij meedenken over de inhoud van de kennisdagen en regioscholingen van V&VN Diabeteszorg? De door onze eigen scholingscommissie georganiseerde scholingen worden al jaren als de allerbeste voor diabetesverpleegkundigen beoordeeld. Dit is jouw kans om je eigen inbreng daarin te hebben.

Voor meer informatie: diabeteszorg@venvn.nl  

Laatste nieuws