Diabeteszorg

V&VN Diabeteszorg is voortgekomen uit de EADV, de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners. Deze vereniging heeft vanaf 1986 een belangrijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de kwaliteit van de diabeteszorg door de diabetesverpleegkundige. Op dit stevige fundament heeft de afdeling zich tot doel gesteld een bloeiende en actieve afdeling te zijn waar alle verpleegkundigen die zich in diabeteszorg (willen) specialiseren elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en zich thuis voelen. 

Door lid te zijn zorg je dat V&VN Diabeteszorg één van de grotere afdelingen/platforms blijft binnen V&VN. Dat is belangrijk omdat V&VN door de overheid als het aanspreekpunt voor verpleegkundig Nederland wordt beschouwd en zorg rond diabetes mellitus blijvende aandacht verdient.

Een lidmaatschap van V&VN Diabeteszorg draagt ertoe bij dat je als verpleegkundige steeds op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen en de stand van zaken m.b.t. professionalisering van je eigen beroep. 

Laatste nieuws

  • Ongeveer 350 titelgeregistreerden hebben aangegeven hun EADV-punten en registratieperiode over te willen zetten naar het Kwaliteitsregister V&V. Onze ambtelijk secretaris van het Kwaliteitsregister is inmiddels druk bezig met verwerken hiervan en het versturen van de certificaten. Lees meer
  • Het is lastig, maar overkomelijk: EADV gaat over naar V&VN en wordt de afdeling V&VN Diabeteszorg. Daarnaast worden nu ook de kwaliteitsregisters van EADV en het Kwaliteitsregister V&V geharmoniseerd. In het kwaliteitsregister V&V vind je het deskundigheidsgebied Diabeteszorg. Lees meer
  • EAVD wordt onderdeel van V&VN. Hiervoor ontvangen jullie overstapformulieren waarin je je gewenste nieuwe lidmaatschap kunt aangeven. Je lidmaatschap van EAVD stopt met ingang van 1 januari 2018. Lees meer
  • De keuze voor een bloedglucosemeter wordt gemaakt in de spreekkamer, door de diabetespatiënt en zijn hoofdbehandelaar samen. Men moet kunnen kiezen uit een breed aanbod, waarbij kwaliteit, het functioneren van de patiënt en doelmatigheid voorop staan. Lees meer
  • De Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland heeft een positief besluit genomen over opname van de module diabetes hulpmiddelen/ consensusdocument kwaliteitscriteria voor standaard bloedglucosemeting in het Register. Lees meer