LET OP!

Deze week ontvingen veel van onze leden van Health Investment een bericht over regioscholingen in het najaar. V&VN Diabeteszorg vindt het een goede zaak dat er ruime kansen geboden worden om ons vak bij te houden. Maar let op: dit betreft niet de regioscholingen van V&VN Diabeteszorg. Onze scholingscommissie is druk bezig met wederom een actueel en interessant programma, dus houd de digitale nieuwsbrief, Diabetes Pro en je mail in de gaten.

Vragenlijst Keuzehulp bloedglucosemeters voor zorgprofessionals

Keuzehulpen zijn een belangrijk instrument voor persoonsgerichte zorg. In dat kader lanceerde de NDF samen met andere partijen in 2018 de Keuzehulp bloedglucosemeters. Dit jaar wordt de Keuzehulp bloedglucosemeters verder inhoudelijk doorontwikkeld. Er wordt nu feedback verzameld om rekening houdend met ervaringen en behoeften een verbeterslag te kunnen maken. Graag nodigen wij u uit om uw ervaringen met de Keuzehulp bloedglucosemeters met ons te delen, via het invullen van deze enquête.

Laatste nieuws