Wet BIG-II en V&VN Diabeteszorg

Zoals jullie allemaal hebben gemerkt is er veel te doen over de nieuwe Wet BIG II. Bij deze willen wij jullie graag laten weten wat ons standpunt is als bestuur van de afdeling V&VN Diabeteszorg.

Functiedifferentiatie is de praktijk van alle dag en blijft nodig wil de zorg toekomstbestendig blijven. In de praktijk werken master-, hbo- en mbo-verpleegkundigen al naast en met elkaar. 

Het rapport Toekomstbestendige beroepen in verpleging en verzorging stelt een helder onderscheid voor tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Met de wijziging van de Wet BIG-II krijgt de regieverpleegkundige een eigen registratie in een deskundigheidsgebied. Als werktitel voor hbo-verpleegkundigen is nu de naam regieverpleegkundige gekozen. Wij zijn van mening dat de diabetesverpleegkundige altijd de regie heeft over zijn of haar diabetespatiënt(en). 

De complexiteit van zorg voor mensen met diabetes is de afgelopen jaren flink gestegen. De enorme ontwikkelingen binnen de diverse behandelingsopties vereist een hbo-denkniveau van de diabetesverpleegkundige.

Wij als afdeling V&VN Diabeteszorg (voormalige EADV), hebben deze ontwikkelingen op de voet gevolgd en in de voorbijgaande jaren ons scholingsbeleid en kwaliteitsregister hierop afgestemd. Zo is er o.a. een overgangsregeling geweest m.b.t. medicatievoorschrijfbevoegdheid om juist dit hbo-niveau te borgen. 

Wij zijn het er niet mee eens dat de mbo- of inservice-opgeleide diabetesverpleegkundige met medicatievoorschrijfbevoegdheid en/of post-hbo-chronische zorg (diabetesverpleegkundige) niet aan de huidige eisen voor regieverpleegkundige zou voldoen. De diabetesverpleegkundige verleent in de dagelijkse praktijk hoog-complexe zorg. Het bestuur wil er dan ook voor pleiten dat de diabetesverpleegkundigen, met voorschrijfbevoegdheid en/of post-hbo-chronische zorg (diabetesverpleegkundige) die al jaren hun bij- en nascholingen hebben gevolgd, in aanmerking komen zich direct als regieverpleegkundige in het register te kunnen inschrijven. De komende vijf jaar kan iedereen voor zichzelf de benodigde scholingen doen om de competenties op niveau te houden. 

Het is van groot belang dat alle leden van de afdeling V&VN Diabeteszorg zich laten horen op de bijeenkomsten van de V&VN die de komende weken, door het hele land georganiseerd worden. Zie voor meer informatie daarover: https://www.venvn.nl/Berichten/ID/3220396/VVN-regiobijeenkomsten-Pas-op-de-plaats.

Hier kunnen we het standpunt van de diabetesverpleegkundigen breed uitdragen.

 

Kom ook naar de netwerkbijeenkomsten tijdens de V&VN Diabeteszorg-regioscholingen, waar we je op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken (zie https://diabeteszorg.venvn.nl/agenda )

Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel, goede zorg op hoog niveau, door de juiste zorgverlener.

Het bestuur V&VN Diabeteszorg

Laatste nieuws