Downloads vanuit de vereniging

27-11-2017 
Brief aan werkgevers van diabetesverpleegkundigen met informatie ten aanzien van de overdracht van het kwaliteitsregister van EADV naar VenVNdiabeteszorg.

22-01-2018
Niet voldoende aantal Pods bij kinderen, middels deze brief hebt u een hulp voor aanvraag extra Pods.
(deze brief was vanaf 2013 te vinden op de website van EADV)