Agenda

Farmacotherpienascholing voor DVK met voorschrijfbevoegdheid en Verpleegkundig Specialisten

Een 1-daagse nascholing over het voorschrijven van UR-bloedglucoseregulerende medicatie.

Ontwikkeld vanuit een samenwerking tussen V&VN Diabeteszorg en de DESG
(Diabetes Education Study Group Nederland) met een goede mix tussen herhaling van farmacotherapie, UR-bloedglucoseregulerende medicatie, maar ook aandacht voor kennis van frequent gebruikte nevenmedicatie, ook al is men niet bevoegd tot voorschrijven daarvan.

KOSTEN
Leden van V&VN Diabeteszorg 55 euro

DATA EN LOCATIES 2018
20 april te Hoevelaken
15 juni te Rotterdam
26 oktober te Zwolle
14 december te HoevelakenI


INSCHRIJVEN
Aanmeldingsformulier invullen en sturen naar desg@valeas.nl
Max. 30 deelnemers per bijeenkomst!

PROGRAMMA EN SPREKERS
  • Kernzaken farmacotherapie (apotheker)
  • (Nieuwe) diabetes medicatie (internist-endocrinoloog)
  • Cardiovasculair risico management O.a. lipidenverlagende medicatie en antihypertensiva (vasculair internist)
  • Casuïstiek (koppel internist-endocrinoloog en diabetesverpleegkundige)
  • Juridische zaken (jurist)

(Klik hier voor de flyer)