Algemeen

V&VN Diabeteszorg is het expertisecentrum van en voor verpleegkundigen gespecialiseerd in de zorg voor mensen met diabetes mellitus

Onze visie is dat de diabeteszorgverlener zich onderscheidt doordat zij haar handelen baseert op het ‘Beroepsdeelprofiel diabetesverpleegkundige’.
Het beroepsdeelprofiel geeft inzicht in de competenties waarover de diabeteszorgverlener dient te beschikken om kwalitatief hoogwaardige zorg te verlenen.
Kwalitatief hoogwaardige zorg is doelmatige zorg die gebaseerd is op erkende richtlijnen en standaarden en uitgaat van gezamenlijke besluitvorming. Onze primaire taak is het delen van opgedane kennis en ontwikkelde expertise voor kwalitatief hoogwaardige zorg. 

Diabeteszorg is complexe zorg, waaronder het ondersteunen van zelfmanagement van mensen met diabetes met preventie als centrale opdracht.