Meedenken & meedoen

Wil jij invloed hebben op de kwaliteit van de diabeteszorg? Kom dan meedenken of meedoen in V&VN Diabeteszorg of als externe inhoudelijke vertegenwoordiger. Door actief te zijn voor de afdeling of mee te denken in een (extern) projectgroep bouw je ook je eigen kennis en relaties uit waar je in je beroepspraktijk voordeel van hebt.

Voor aanmelden of meer informatie: diabeteszorg@venvn.nl

De volgende interessante klussen vragen nog meedenkers of meedoeners:

Diabetesverpleegkundige voor de Expertisegroep 2e lijn

De ontwikkelingen en trends in de diabeteszorg volgen elkaar in een rap tempo op.
Om het bestuur hierin te ondersteunen is de Expertisegroep 2e lijn in het leven geroepen.
De belangrijkste taak bestaat uit het beoordelen en becommentariëren van interne en externe producten, richtlijnen en inhoudelijke documenten waar V&VN Diabeteszorg voor wordt benaderd. Hierdoor zit je vooraan in de ontwikkelingen. Daarnaast wordt op verzoek van het bestuur informatie gegeven over actuele zaken die zich in de 2e lijnszorg voordoen.

De werkgroep bestaat uit 5 mensen. In principe is de zittingstermijn drie jaar. We komen tweemaal per jaar bij elkaar. De overige contacten zijn voornamelijk via de e-mail.

Als je het leuk vindt om proactief met de diabeteszorg aan de gang kan gaan en zo mogelijk daar invloed op uit te oefenen, is dit zeker iets voor jou.
Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met Joke Preesman, tel. 06-30667843 of mail joke@preesman.net.

Gepubliceerd:20-10-2018
Aantal keer bekeken:221