Downloads vanuit de vereniging

27-11-2017 
Brief aan werkgevers van diabetesverpleegkundigen met informatie ten aanzien van de overdracht van het kwaliteitsregister van EADV naar VenVNdiabeteszorg.

07-04-2018
Door de migratie van EADV naar V&VN Diabeteszorg is het beroepsdeelprofiel van de diabetesverpleegkundige van de website verdwenen maar nu weer te downloaden.
Klik hier voor het beroepsdeelprofiel van de diabetesverpleegkundige (september 2011)

31-10-2018
‘EKDV-regeling’ Met de leveranciers (Mediq en OneMed) en Insulet is de afspraak gemaakt dat Omnipodgebruikers tot 18 jaar die niet uitkomen met het vergoede aantal pods, en waarvoor geen aanvullende machtiging van de zorgverzekeraar kan worden verkregen,
in aanmerking kunnen komen voor extra pods die bekostigd worden door de  leverancier en Insulet.  Dit stond bekend onder de zogenaamde EKDV-regeling. Klik hier voor het formulier.