Downloads vanuit de vereniging

27-11-2017 
Brief aan werkgevers van diabetesverpleegkundigen met informatie ten aanzien van de overdracht van het kwaliteitsregister van EADV naar VenVNdiabeteszorg.

07-04-2018
Door de migratie van EADV naar V&VN Diabeteszorg is het beroepsdeelprofiel van de diabetesverpleegkundige van de website verdwenen maar nu weer te downloaden.
Klik hier voor het beroepsdeelprofiel van de diabetesverpleegkundige (september 2011)