DiabetesPro

Diabetes Pro is het vakblad voor de diabeteszorgverlener. Vier maal per jaar een vakblad vol nieuws, wetenswaardigheden, maar vooral veel achtergrondinformatie over jouw vakgebied, de diabeteszorg. Om DIABETES PRO te ontvangen moet je lid of buitengewoon lid van V&VN Diabeteszorg zijn.

Redactie
De redactie stelt bijdragen, tips en reacties van lezers zeer op prijs. Wil je meedenken, laat het ons weten. Stuur je idee of artikel naar redactie.diabeteszorg@venvn.nl

Overzicht van de data voor het inleveren van kopij:

Diabetes Pro 4e kwartaal 2017
thema: Inspiratie
verschijnt 05-12-2017
kopij binnen voor 12-09-2016

Diabetes Pro 1e kwartaal 2018
thema: --------
verschijnt 28-02-2018
kopij binnen voor 04-12-2017

Secretariaatsadres:
Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht
telefoon (030) 291 90 50
e-mail diabeteszorg@venvn.nl

Mocht je het magazine op het verkeerde adres hebben ontvangen dan kun je dat via info@venvn.nl doorgeven aan het bureau.